Våra hundar/Our dogs

WTCH Maibe Tails Tres OFTDs

SE48727/2014

 

Maibe Tails Cam o Flage

SE740862/2017

En liten lathund för att förstå titlarna.

 

WTCH – Working Trial Champion, ASCA titel, vallning.

 

DNA-VP – DNA verified parents, ASCAs register där föräldrarskap verifieras genom DNA test.

 

PATDcs – Post Advanced Trial Dog, cattle, sheep. ASCA vallningstitel, tävlingsnivå snäppet högre än WTCH.

 

RTDcs – Ranch Trial Dog, cattle, sheep. ASCA vallningstitel, ranchtävling, mer praktiskt utformat arbetsprov.

 

OFTDs – Open Farm Trial Dog, sheep. ASCA vallningstitel.

 

CDX – Companion Dog Excellent. Lydnadstitel från öppen klass, AKC.

 

HTAD I-g – Herding Trial Arena Dog, started level. AHAB

 

CGC – Canine Good Citizen