Våra hundar/Our dogs

Senast uppdaterat

2 augusti

Grattis sidan

17 juli
Grattis sidan
7 juli
Nya foton i Fotoalbum
22 juni
Valparnas stamavla under Valpplaner
21 juni
Valpplaner & Grattis sidan
19 juni

Start, Tåt egen sidaWTCH Maibe Tails Tres OFTDs

SE48727/2014


Maibe Tails Cam o Flage

SE740862/2017

En liten lathund för att förstå titlarna.


WTCH – Working Trial Champion, ASCA titel, vallning.


DNA-VP – DNA verified parents, ASCAs register där föräldrarskap verifieras genom DNA test.


PATDcs – Post Advanced Trial Dog, cattle, sheep. ASCA vallningstitel, tävlingsnivå snäppet högre än WTCH.


RTDcs – Ranch Trial Dog, cattle, sheep. ASCA vallningstitel, ranchtävling, mer praktiskt utformat arbetsprov.


OFTDs – Open Farm Trial Dog, sheep. ASCA vallningstitel.


CDX – Companion Dog Excellent. Lydnadstitel från öppen klass, AKC.


HTAD I-g – Herding Trial Arena Dog, started level. AHAB


CGC – Canine Good Citizen