Cam o Flage

Maibe Tail´s Cam o Flage

SE40862/2017

 

Cam har vi behållit här hemma och är efter Spencer och Leasy (se mer info under militär kullen. Även med Cam kommer jag att prioritera vallningen.

Nu har jag påbörjat utbildningen av Cam, som sin halvsyster var hon lite sen att tända. Till dags dato (28 juli 2018) har vi hunnit med en Clnic med Rick Hardin och en med Trish Alexander. Vi går också en nybörjar kurs i Svaks regi.