Valpplaner/Puppies 2022-2023

Våren 2023 är planen att para Tåttan

SE30679/2020 Maibe Tail´s Tåt

Hane ej bestämd ännu.