Om oss About us

Om oss


Mitt stora fritidsintresse är hundar och jag är aktiv inom SBK på både lokalklubb, tidigare i distriktet och haft centrala uppdrag, samt i vår rasklubb, har tidigare suttit i styrelsen i den Scaninaviska ASCA klubben SCANDWASC  och jag sitter i styrelsen för Svenska Kroppsvallarklubben SvKV

Har även en styrelsepost i Skaraborgs Aktiva Vallare som är en lokalklubb till Svenska Vallhundsklubben Skaraborgs Aktiva Vallare


Var med och startade Svenska Australianshepherdklubben och var även ordförande under många år. Idag hedersmedlem, vilket jag är mycket stolt över.


Är bruksdomare, avsade mig uppdragen som lydnadsdomare efter regelrevideringen 2017.

Utbildade mig till Vallanlagsbeskrivare 2019 och beskriver hundar åt både SvKV och Rasklubb.

Utbildar mig till domare i FCIs prövningsordning Traditional Style.

Tävlar aktivt med mina hundar numera bara i vallning, men vem vet? Kanske börjar brukstarmen att dra igen så man får se mig och hundarna i spårskogen.


Anna Brinning Karlsson

Owe Karlsson

Västerkärr Skogsvägen 19

565 91 Mullsjö

anna.brinning (at)telia.com

Anna +46 (0)0705 16 65 80

Owe  +46(0)707 26 89 87About us


I am the owner of Maybe Tails kennel (in SKK the Swedish kennel club you have to seek at Maibe Tails for finding our dogs). Me and my husband Owe lives in a litel town in the south of Sweden called Mullsjö


My big passion in life is dogs and dog training.  I also was one of the persons in Sweden who started the Swedish Australian Shepherdclub and I was the president for many years.

I am a judge in obedience and tracking and compete with my own dogs herding.

I´m also instructor and have clinic´s, most in obidience and tracking.

You can contact us by e-mail, letter or a phone call.

 

Anna Brinning Karlsson

Owe Karlsson

Västerkärr Skogsvägen 19

565 91 Mullsjö

anna.brinning (at)telia.com

Anna +46 (0)0705 16 65 80

Owe +46(0)707 26 89 87