Våra hundar/Our dogs

Maibe Tails Cam o Flage

SE740862/2017

Maibe Tails Tåt

SE30679/2020

En liten lathund för att förstå titlarna.


WTCH – Working Trial Champion, ASCA titel, vallning.


DNA-VP – DNA verified parents, ASCAs register där föräldrarskap verifieras genom DNA test.


PATDcs – Post Advanced Trial Dog, cattle, sheep. ASCA vallningstitel, tävlingsnivå snäppet högre än WTCH.


RTDcs – Ranch Trial Dog, cattle, sheep. ASCA vallningstitel, ranchtävling, mer praktiskt utformat arbetsprov.


OFTDs – Open Farm Trial Dog, sheep. ASCA vallningstitel.


CDX – Companion Dog Excellent. Lydnadstitel från öppen klass, AKC.


HTAD I-g – Herding Trial Arena Dog, started level. AHAB


CGC – Canine Good Citizen